Skip to content

Najnovšie číslo

Journal of Innovations and Applied Statistics 2/2017
ISSN 1338-5224
_____

Aktuálne číslo vedeckého internetového časopisu 2/2017 bolo aktualizované 18. decembra 2017. Toto číslo je zamerané na publikovanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských pracovníkov. Príspevky zasielajte na: redakcia.jias@euke.sk

Dátum uzávierky nasledujúceho čísla (1/2018): 31. máj 2018

_____

Aktuálne číslo: 2/2017 (aktualizácia 2 mesiace po dátume uzávierky)