Skip to content

Najnovšie číslo

Journal of Innovations and Applied Statistics 1 – 2/2021
ISSN 1338-5224
_____

Aktuálne čísla vedeckého internetového časopisu 1 – 2/2021 bolo aktualizované. Toto číslo je zamerané na publikovanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských pracovníkov. Príspevky zasielajte na: redakcia.jias@euke.sk

Dátum uzávierky nasledujúceho čísla (1/2022): 15. máj 2022

_____

Aktuálne číslo: 1 – 2/2021