Skip to content

Najnovšie číslo

Journal of Innovations and Applied Statistics 1/2020 a 2/2020
ISSN 1338-5224
_____

Aktuálne čísla vedeckého internetového časopisu 1/2020 a 2/2020 boli aktualizované. Tieto čísla sú zamerané na publikovanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských pracovníkov. Príspevky zasielajte na: redakcia.jias@euke.sk

Dátum uzávierky nasledujúceho čísla (1/2021): 15. máj 2021

_____

Aktuálne číslo: 1/2020; 2/2020