Skip to content

Najnovšie číslo

Journal of Innovations and Applied Statistics 2/2016
ISSN 1338-5224
_____

Aktuálne číslo vedeckého internetového časopisu 1/2017 bolo aktualizované 25. augusta 2017. Toto číslo je zamerané na publikovanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských pracovníkov. Príspevky zasielajte na: redakcia.jias@euke.sk

Dátum uzávierky nasledujúceho čísla (2/2017): 15. november 2017

_____

Aktuálne číslo: 1/2017 (aktualizácia 2 mesiace po dátume uzávierky)