Skip to content

Redakcia

Redakčná rada

Predseda

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. [Ekonomická univerzita v Bratislave]

Členovia rady

prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. [Technická univerzita vo Zvolene]
prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. [Technická univerzita v Košiciach]
prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. [Technická univerzita v Košiciach]
doc. Ing. Emília Duľová Spišáková [Ekonomická univerzita v Bratislave]
doc. Ing. Barbora Gontkovičová, PhD. [Ekonomická univerzita v Bratislave]
doc. Ing. Jozefína Hvastová, PhD. [Ekonomická univerzita v Bratislave]
doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD. [Ekonomická univerzita v Bratislave]
doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. [Technická univerzita vo Zvolene]
doc. Ing. Michal Tkáč, PhD. [Ekonomická univerzita v Bratislave]
doc. Ing. Renáta Turisová, PhD. [Technická univerzita v Košiciach]

Zahraniční členovia

dr inż. Marcin Zawada [Technical University of Częstochowa, Poland]
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. [Technická univerzita Ostrava, Czech Republic]
Prof. P. Cz. dr hab. Marek Szajt [Technical University of Częstochowa, Poland]
Prof. dr.hab. Iryna Reshetnikova [Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine]

Šéfredaktor

Ing. Matej Hudák, PhD.

Vydáva

Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Katedra kvantitatívnych metód
Tajovského 11
041 30  Košice

Vydanie

internetový časopis: http://jias.euke.sk/
ISSN 1338-5224