Skip to content

Kontakty

Vydavateľ

Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Katedra kvantitatívnych metód
Tajovského 11
041 30  Košice

e-mail: redakcia.jias@euke.sk