Skip to content

Archív

Vážení čitatelia a prispievatelia, v archíve si môžete prezrieť vedecké články uverejnené v predošlých ročníkoch a číslach časopisu.

číslo: 1/2011
číslo: 1/2012
číslo: 2/2012
číslo: 1/2013
číslo: 2/2013
číslo: 1/2014
číslo: 2/2014
číslo: 1/2015
číslo: 2/2015
číslo: 1/2016
číslo: 2/2016
číslo: 1/2017
číslo: 2/2017
číslo:
1/2018
číslo: 2/2018
číslo: 1/2019
číslo: 2/2019
číslo: 1/2020
číslo: 2/2020